Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Brevprotokoller (1735-1771), pk. 47: Dansk-Norsk kopibog, 1765-1769

Source information


Link to Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Brevprotokoller (1735-1771)
47: Dansk-Norsk kopibog
Copies of outgoing letters no. 47 /1765 - 1769 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Alle forsynet med alfabetiske registre. Indeholder de gennem dansk-norske sekretariat udfærdigede breve, underskrevet af de deputerede - fra 22/2 1768 tillige af de kommitterede - og paraferet af sekretæren. Copy books Trade State archives Danish-norwegian central services

References


User settings