Account books for bailiffs , no. 111, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, 1680-1680, Astaref: RA/EA-4092/R03/L0111

Source information

RA/EA-4092/R03/L0111
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0111: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Account books for bailiffs no. 111/1680 Østfold county
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge bailiwick
Onsøy: Inntektsvedlegg 1680, bevis, regnskap, antegnelser. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services

References


User settings