Statsrådssekretariatet, Bilag til forhandlingsprotokoller, journalsaker, fullmakter til Eidsvollsrepresentantene m.m. 1814, nr. 8: Fullmakter for Eidsvollsrepresentantene i 1814, Astaref: RA/S-1001/D/Db/L0008

Source information

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1001/D/Db/L0008
Link to Arkivportalen
Statsrådssekretariatet D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Bilag til forhandlingsprotokoller. Journalsaker. Fullmakter til Eidsvoldsrepresentantene m.m. 1814
L0008: Fullmakter for Eidsvollsrepresentantene i 1814.
Other source no. 8 /1814 - Fullmakter for Eidsvoldsrepresentantene i 1814. Resten av amtene. - Se omtale og oversikt på http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Fullmakter-og-adresser. Eidsvoll 1814 State archives Common organs of government

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.