Voss kommune, Nemnda for restaurering av Vossakyrkja, Journal over udgaaende Breve fra Vangens Kirkes Bygningskommision, 1875-1876, Astaref: IKAH/1235-045/D/Da/L0001/0003

Source information

IKA Hordaland IKAH/1235-045/D/Da/L0001/0003
Link to Arkivportalen
1235-045: Voss kommune. Nemnda for restaurering av Vossakyrkja
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Korrespondanse
L0001: Korrespondanse
0003: Journal over udgaaende Breve fra Vangens Kirkes Bygningskommision Journal 1875 - 1876 - - Journals Churches and graveyards Municiple archives

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.