Church book from Stiftelsespresten, Kommunepresten parish 1887-1939 (1301E4)

Source information

Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen
Link to Arkivportalen
Arkivreferanse mangler* Parish register (official) no. A 2 /1887 - 1939 Bergen county
Bergen city
Stiftelsespresten, Kommunepresten body
4- 45 Døpte 1887-1938 45- 50 Dødfødte 1888-1920 50- 51 Døpte 1938-1939 54- 55 Konfirmerte 1889-1907 72- 73 Utmeldte 1918-1938 73b Utmeldte 1893-1929 74 Oversikt over inntektene ved embetet 1894-1903 Church books Ministerial books Personalia Births and christenings Confirmations State archives The church

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.