RA/PA-0279/H/L0040/0002

Source information

Riksarkivet RA/PA-0279/H/L0040/0002
Link to Arkivportalen
PA-0279: Mellbye, Johan
H: Politiske papirer
L0040: Tidligere forseglet pakke med politisk innhold om landssvikoppgjøret
0002: Anonyme brev Other source no. 40.2 /1945 - Johan Egeberg Mellbye (1866-1954) var statsråd og landbrukskandidat. - Denne mappen inngår i en tidligere forseglet pakke med politisk innhold, sperret inntil 7.9.2021 ifølge avtale mellom Johan E. Mellbye og Riksarkivet. Pakken inneholder stort sett brev til Mellbye etter hans artikkel om landssvikoppgjøret i Morgenbladet 8.11.1945. Pakken inneholder også materiale om enkelte saker i oppgjøret. - Vær oppmerksom på at alle blanke baksider er utelatt fra visningen i Digitalarkivet. Det er nøye kontrollert at alle sider med tekst er tatt med i visningen. Letters and correspondence Second world war WWII Treason settlement Private archives Archives of persons

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.