Hovedbok III - 1901-1907 - Barn (under 15 år) som forsørges av andre enn foreldrene., Astaref: BBA/A-2588/H/Ha/Hab

Source information

Bergen city archive BBA/A-2588/H/Ha/Hab
Link to Arkivportalen
A-2588: Bergen kommune. Sosialvesen
H: Klientbehandling: Hovedbøker, dagbøker, refusjon, bidrag m.m.
Ha: Hovedbøker over fattige
Hab: Hovedbøker over fattige
Records of paupers no. 15 /1901 - 1908 - For informasjon om protokollene, se vår artikkel: "Barn understøttet av fattigvesenet i Bergen 1901-1915": https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/barn-understottet-av-fattigvesenet-i-bergen-1901-1915 Personalia Municiple archives Poorhouse

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.