Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 5 - 1915-1929, Astaref: BBA/A-0277/F/L0005

Source information

Bergen city archive BBA/A-0277/F/L0005
Link to Arkivportalen
A-0277: Bergen stedlige fabrikktilsyn
F: Fortegnelser over fabrikkanlegg og inspeksjoner
L0005: Inspeksjonsprotokoll
Other source no. 5 /1915 - 1929 - For informasjon om protokollene og hva de inneholder, se vår artikkel "Inspeksjonsprotokollene for fabrikktilsynene i Bergen, Fana og Laksevåg": https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/inspeksjonsprotokollene-for-fabrikktilsynene-i-bergen-fana-og-laksevag Journals Factories Municiple archives Department of labor inspection

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.