Utenriksstasjonene, Legasjonen i St. Petersburg, Russland, Sakarkiv, Saker (omslag), nr. 13.2: Fol F Harefossaken. A/S Sydvarangers tiltenkte utnyttelse av Harefossen, 1907-1918, Astaref: RA/S-3761/D/Da/L0013/0002

Source information

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3761/D/Da/L0013/0002
Link to Arkivportalen
Utenriksstasjonene, Legasjonen i St. Petersburg, Russland D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saker (omslag)
L0013: --
0002: Fol F Harefossaken. A/S Sydvarangers tiltenkte utnyttelse av Harefossen. (fotografi, kart) Bind I-II Records archive no. 13.2 /15.06.1907 - 25.02.1918 - Fotografi, kart. Bind I-II Case archives Photographs Maps and diagrams Industry Electricity and power industries Russia and the USSR State archives Departmental institutions Scan on demand (NA)

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.