Letter from J. Raattamaa to K.P. Knuuti, Astaref: FMFB/A-1082/F/Fa/L0001

Source information

Troms and Finnmark region library FMFB/A-1082/F/Fa/L0001
Link to Arkivportalen
Elise Balos brevsamling F: Brevsamling
Fa: Predikantbrev
L0001: Brev fra J. Raattamaa til K.P.Knuuti
Other source 1873 - Brevet er datert i 1873 Saivonmuotka. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. Letters and correspondence Sweden Collections Private archives Kven people and kven culture Christian laity

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.