Forsvaret, Krigsdekorasjonskanselliet, Dekorasjoner, H.VII 70, Sjøforsvaret, nr. 2: Normann - Aasen, Astaref: RA/RAFA-5156/G/Ga/Gab/L0002

Source information

Riksarkivet RA/RAFA-5156/G/Ga/Gab/L0002
Link to Arkivportalen
RAFA-5156: Forsvaret, Krigsdekorasjonskanselliet
G: Dekorasjoner
Ga: H.VII 70
Gab: Sjøforsvaret
L0002: Normann - Aasen
Other source no. 2 /1944 - 1956 - Ytterårene 1944-1956 gjelder arkivet som helhet og ikke nødvendigvis det enkelte arkivstykket. Personalia Soldiers and officers Sailors Military decorations Second world war State archives Defence The National Archive's Spring Release 2021

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.