Pehr Ugland (bark), skipsjournal 1916-1917, Astaref: AAKS/PA-1934/F/L0272

Source information

Aust-Agder kulturhistoriske senter AAKS/PA-1934/F/L0272
Link to Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0272: Pehr Ugland (bark)
Journal 1891 - 1929 - Samling. Arkivet omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. I hovedsak omfatter det seilskuter. Samlingen er satt opp alfabetisk etter fartøysnavn. Omlag en fjerdel av samlingen stammer fra rederiet Thommesen & Søn. Ellers er fartøysarkivet bygd opp av Gunder Olsens arkiv, Peder Uglands etterlatte papirer, Lassens arkiv, Hans Christian Foss samlinger, Peder Thorkildsen Falcks gave, frk. Mercedes Knudsens gave, fylkesarkivar Aalholms gaver, Herlofsons familiearkiv, Stephansen-Eydes arkiv, A. C. Møllers etterlatte papirer, Weierholts samlinger, Sven Svendsens samlinger, Vivestølarkivet, Johan Lassen Uglands papirer og Ole Rapsen Lunderøls gave. Mesteparten av materialet skriver seg fra skip fra Arendal by. Men en stor del er også fra andre områder utenfor byen, selv om de står registrert under Arendal tollsted. En del skip er også fra andre steder, fortrinnsvis fra andre steder i Aust-Agder. Travel journals Diaries Ships and boats Seafaring, Maritime

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.