Content
View options:

Statsarkivet i Hamar


Oplandenes amt

Diverse, Avskrifter av skifter
Løst legg fra Toten, Biri og Vardal sorenskriveris skifteprot. nr. 8 1737 1a
Source information
Statsarkivet i Hamar SAH/FYOP-002/O/Oc/L0100/0016
Link to Arkivportalen
Oplandenes amt O: Diverse
Oc: Avskrifter av skifter
L0100: Avskrifter av skifter
0016: De første sidene av Toten, Vardal og Biri sorenskriveris skifteprotokoll 1737-1756. Probate records no. 100.16/23.05.1737 - 25.09.1737 Oppland county
Toten, Biri og Vardal jud. dist.
Løst legg med fol. 1a-10b av Toten, Vardal og Biri sorenskriveris skifteprotokoll nr. 8. Fol. 11 synes å være tapt. Probate and inheritence Probate journals and documents Personalia State archives Judges and clerks