Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Oplandenes amt

Diverse, Avskrifter av skifter
Løst legg fra Toten, Biri og Vardal sorenskriveris skifteprot. nr. 8 1737 1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/FYOP-002/O/Oc/L0100/0016
Lenke til Arkivportalen
Oplandenes amt O: Diverse
Oc: Avskrifter av skifter
L0100: Avskrifter av skifter
0016: De første sidene av Toten, Vardal og Biri sorenskriveris skifteprotokoll 1737-1756. Skifteprotokoll nr. 100.16/23.05.1737 - 25.09.1737 Oppland fylke
Toten, Biri og Vardal sorenskr.
Løst legg med fol. 1a-10b av Toten, Vardal og Biri sorenskriveris skifteprotokoll nr. 8. Fol. 11 synes å være tapt. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere