Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Orkdal sorenskriveri

Skifte, Skifte/Skifteutlodnings/Skifteslutningsprotokoller
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4169/1/3/3Aa/L0009
Link to Arkivportalen
Orkdal sorenskriveri 3: Skifte
3Aa: Skifte/Skifteutlodnings/Skifteslutningsprotokoller
L0009: Skifteprotokoller
Probate records no. 9 /06.04.1796 - 02.10.1805 Sør-Trøndelag county
Orkdal jud. dist.
Nytt register. Probate and inheritence Probate journals and documents Personalia State archives Judges and clerks