Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Orkdal sorenskriveri

Skifte, Skifte/Skifteutlodnings/Skifteslutningsprotokoller
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4169/1/3/3Aa/L0009
Lenke til Arkivportalen
Orkdal sorenskriveri 3: Skifte
3Aa: Skifte/Skifteutlodnings/Skifteslutningsprotokoller
L0009: Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 9 /06.04.1796 - 02.10.1805 Sør-Trøndelag fylke
Orkdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere