Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller, Skifte
Skifteprotokollside upaginert
Registerside 760b-761a
Autorisasjonsside upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0008
Link to Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
3: Skifte
L0008: Skifteprotokoll
Probate records no. 8 /08.01.1752 - 13.01.1761 Møre og Romsdal county
Romsdal jud. dist.
Gammelt register bakerst. Probate and inheritence Probate journals and documents Personalia State archives Judges and clerks