Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteprotokollside upaginert
Registerside 760b-761a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0008
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0008: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 8 /08.01.1752 - 13.01.1761 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Gammelt register bakerst. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere