Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim lagting

Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Source information
SAT/A-2065
Link to Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim lagting Court journal no. 5/1701 - 1709 Sør-Trøndelag county
Trondheim reg. jud. dist.
- Court District Court Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks