Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim lagting

Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-2065
Lenke til Arkivportalen
Trondheim lagting Tingbok nr. 5 /1701 - 1709 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim lagd.
- Rettsinstans Overrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere