Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim lagting

Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
SAT/A-2065
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim lagting Tingbok nr. 5/1701 - 1709 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim lagd.
- Rettsinstans Overrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere