Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Namdal sorenskriveri

Tingbøker, Rettergang
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4133/1/1/1A/L0004
Link to Arkivportalen
Namdal sorenskriveri 1A: Tingbøker
1: Rettergang
L0004: Tingbok
Court journal no. 4 /29.09.1712 - 22.02.1728 Nord-Trøndelag county
Namdal jud. dist.
- Court County Court Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks