Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Namdal sorenskriveri

Tingbøker, Rettergang
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4133/1/1/1A/L0004
Lenke til Arkivportalen
Namdal sorenskriveri 1A: Tingbøker
1: Rettergang
L0004: Tingbok
Tingbok nr. 4 /29.09.1712 - 22.02.1728 Nord-Trøndelag fylke
Namdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere