Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Autorisasjonsside 0b-1a
Rettsprotokollside 1b-2a
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0007
Link to Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0007: Tingbok
Court journal no. 7 /26.01.1711 - 18.09.1714 Møre og Romsdal county
Romsdal jud. dist.
- Court County Court Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks