Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Autorisasjonsside 0b-1a
Rettsprotokollside 1b-2a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0007
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0007: Tingbok
Tingbok nr. 7 /26.01.1711 - 18.09.1714 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere