Content
View options:

Statsarkivet i Tromsø


Finnmark sorenskriveri

Rettergang, Justisprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 328b-329a
Source information
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-0053/F/Fa/L0025
Link to Arkivportalen
Finnmark sorenskriveri F: Rettergang
Fa: Justisprotokoller
L0025: Justisprotokoller
Court journal no. 25 /09.02.1692 - 09.12.1695 Finnmark county
Finnmark jud. dist.
- Court County Court Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks