Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Finnmark sorenskriveri

Rettergang, Justisprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 328b-329a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-0053/F/Fa/L0025
Lenke til Arkivportalen
Finnmark sorenskriveri F: Rettergang
Fa: Justisprotokoller
L0025: Justisprotokoller
Tingbok nr. 25 /09.02.1692 - 09.12.1695 Finnmark fylke
Finnmark sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere