Content
View options:

Hedmark


1865 Census

Tolga prestegjeld
Tittelside bind 90 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Hovedliste for del av Røros prestegjeld 12
Spesiallister Vingelen sokn 1: Aasen og Nordvang skoledistrikt 15
Spesiallister Vingelen sokn 2: Faste skoledistrikt 24
Spesiallister Tolga sokn 3a: 2den Afdelings skoledistrikt 36
Spesiallister Tolga sokn 3b: 2den Afdelings skoledistrikt 49
Spesiallister Tolga sokn 4: 1ste Afdelings skoledistrikt 52
Spesiallister Tolga sokn 5: Hodalen, Narjord, Del af Tufsingdalen skoled. 65
Spesiallister Os sokn 6: Øversjødalen og Holøydalen skoledistrikt 77
Spesiallister Os sokn 7: Tufsingdalen skoledistrikt 88
Spesiallister Os sokn 8: Nøren skoledistrikt 95
Spesiallister Os sokn 9: Del af Dalsbygden og Østgaards skoledistrikt 107
Spesiallister Os sokn 10: Dalsbygden skoledistrikt 117
Spesiallister Røros sokn i Røros prestegjeld 10b: Elgaaen og Galaaen skoledistrikt 128
Spesiallister Os sokn 11: Ous faste skoledistrikt 140
Source information
Riksarkivet RA/S-2231
Link to Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
State Census no. 090 /31.12.1865 Hedmark county
Tolga parish
Tolga local parish
Vingelen local parish
Os local parish
Narbuvoll chapel parish
Elgåens og Galåens skoledistrikt inngår i denne kilden. Dette tilhører Tolga herred og tinglag, men Røros prestegjeld og sogn. Censuses 1865 Census Personalia State archives Departmental institutions