Innhold
Visningsvalg:

Hedmark


Folketellingen 1865

Tolga prestegjeld
Tittelside bind 90 3
Innholdsfortegnelse 4
Hovedliste 5
Hovedliste for del av Røros prestegjeld 12
Spesiallister Vingelen sokn 1: Aasen og Nordvang skoledistrikt 15
Spesiallister Vingelen sokn 2: Faste skoledistrikt 24
Spesiallister Tolga sokn 3a: 2den Afdelings skoledistrikt 36
Spesiallister Tolga sokn 3b: 2den Afdelings skoledistrikt 49
Spesiallister Tolga sokn 4: 1ste Afdelings skoledistrikt 52
Spesiallister Tolga sokn 5: Hodalen, Narjord, Del af Tufsingdalen skoled. 65
Spesiallister Os sokn 6: Øversjødalen og Holøydalen skoledistrikt 77
Spesiallister Os sokn 7: Tufsingdalen skoledistrikt 88
Spesiallister Os sokn 8: Nøren skoledistrikt 95
Spesiallister Os sokn 9: Del af Dalsbygden og Østgaards skoledistrikt 107
Spesiallister Os sokn 10: Dalsbygden skoledistrikt 117
Spesiallister Røros sokn i Røros prestegjeld 10b: Elgaaen og Galaaen skoledistrikt 128
Spesiallister Os sokn 11: Ous faste skoledistrikt 140
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-2231
Lenke til Arkivportalen
S-2231: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold
Statlig folketelling nr. 090 /31.12.1865 Hedmark fylke
Tolga prgj.
Tolga sokn
Vingelen sokn
Os sokn
Narbuvoll kap.sokn
Elgåens og Galåens skoledistrikt inngår i denne kilden. Dette tilhører Tolga herred og tinglag, men Røros prestegjeld og sogn. Folketellinger Folketellingen 1865 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene