Content
View options:

Hedmark, Oppland


N/A - ekisterte ikke

Hadeland og Valdres fogderi
Viktig melding upaginert
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Hadeland og Valdres fogderi upaginert
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Brandbu fjerding 2-3
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Tingelstad fjerding, Gran fjerding 6-7
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Gran fjerding 8-9
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Nordre Ålen, Søndre Ålen 10-11
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Søndre Ålen 12-13
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.05.12 Lunner fjerding 14-15
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.05.12 Jevnaker fjerding 16-17
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Vik fjerding 20-21
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Alvestad fjerding 24-25
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Hof fjerding 28-29
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Kolbu fjerding 32-33
Hadeland og Valdres fogderi Vardal prestegjeld 1664.05.12 34-35
Hadeland og Valdres fogderi Biri prestegjeld 1664.05.12 38-39
Hadeland og Valdres fogderi Land prestegjeld 1664.05.12 42-43
Hadeland og Valdres fogderi Aurdal prestegjeld 1664.05.12 50-51
Hadeland og Valdres fogderi Slidre prestegjeld 1664.05.12 60-61
Hadeland og Valdres fogderi Vang prestegjeld 1664.05.12 68-69
Hadeland og Valdres fogderi 1664.12.12 80-81
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Brandbu fjerding 82-83
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Tingelstad fjerding 88-89
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Gran fjerding 94-95
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Nordre Ålen 102-103
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Søndre Ålen 104-105
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Bjørge fjerding 106-107
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.12.12 Lunner fjerding 108-109
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.12.12 Jevnaker fjerding 114-115
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Vik fjerding 122-123
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Alvestad fjerding 130-131
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Hof fjerding 138-139
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Kolbu fjerding 146-147
Hadeland og Valdres fogderi Biri prestegjeld 1664.12.12 158-159
Hadeland og Valdres fogderi Vardal prestegjeld 1664.12.12 176-177
Hadeland og Valdres fogderi Land prestegjeld 1664.12.12 186-187
Hadeland og Valdres fogderi Aurdal prestegjeld 1664.12.12 206-207
Hadeland og Valdres fogderi Slidre prestegjeld 1664.12.12 230-231
Hadeland og Valdres fogderi Vang prestegjeld 1664.12.12 250-251
Hadeland og Valdres fogderi Avskrift av Summarum 1664 272-273
Gudbrandsdalen fogderi Manntall mangler 294-295
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0004
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0004: Hadeland og Valdres fogderi. Gudbrandsdal fogderi.
Census (manntall) no. 4 /1664 Oppland county
Hadeland og Valdres bailiwick
Gudbrandsdal bailiwick
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallet for Gudbrandsdal fogderi mangler. Male censuses N/A - ekisterte ikke Personalia State archives Danish-norwegian central services