Innhold
Visningsvalg:

Hedmark, Oppland


Fogdenes manntall 1663-1666

Hadeland og Valdres fogderi
Viktig melding upaginert
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Avskrift av kongebrev upaginert
Hadeland og Valdres fogderi upaginert
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Brandbu fjerding 2-3
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Tingelstad fjerding, Gran fjerding 6-7
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Gran fjerding 8-9
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Nordre Ålen, Søndre Ålen 10-11
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.05.12 Søndre Ålen 12-13
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.05.12 Lunner fjerding 14-15
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.05.12 Jevnaker fjerding 16-17
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Vik fjerding 20-21
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Alvestad fjerding 24-25
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Hof fjerding 28-29
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.05.12 Kolbu fjerding 32-33
Hadeland og Valdres fogderi Vardal prestegjeld 1664.05.12 34-35
Hadeland og Valdres fogderi Biri prestegjeld 1664.05.12 38-39
Hadeland og Valdres fogderi Land prestegjeld 1664.05.12 42-43
Hadeland og Valdres fogderi Aurdal prestegjeld 1664.05.12 50-51
Hadeland og Valdres fogderi Slidre prestegjeld 1664.05.12 60-61
Hadeland og Valdres fogderi Vang prestegjeld 1664.05.12 68-69
Hadeland og Valdres fogderi 1664.12.12 80-81
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Brandbu fjerding 82-83
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Tingelstad fjerding 88-89
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Gran fjerding 94-95
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Nordre Ålen 102-103
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Søndre Ålen 104-105
Hadeland og Valdres fogderi Gran prestegjeld 1664.12.12 Bjørge fjerding 106-107
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.12.12 Lunner fjerding 108-109
Hadeland og Valdres fogderi Jevnaker prestegjeld 1664.12.12 Jevnaker fjerding 114-115
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Vik fjerding 122-123
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Alvestad fjerding 130-131
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Hof fjerding 138-139
Hadeland og Valdres fogderi Toten prestegjeld 1664.12.12 Kolbu fjerding 146-147
Hadeland og Valdres fogderi Biri prestegjeld 1664.12.12 158-159
Hadeland og Valdres fogderi Vardal prestegjeld 1664.12.12 176-177
Hadeland og Valdres fogderi Land prestegjeld 1664.12.12 186-187
Hadeland og Valdres fogderi Aurdal prestegjeld 1664.12.12 206-207
Hadeland og Valdres fogderi Slidre prestegjeld 1664.12.12 230-231
Hadeland og Valdres fogderi Vang prestegjeld 1664.12.12 250-251
Hadeland og Valdres fogderi Avskrift av Summarum 1664 272-273
Gudbrandsdalen fogderi Manntall mangler 294-295
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0004
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling J: Folketellinger og manntall
Ja: Manntallet 1664-1666
Jac: Manntallet 1664-1666: Fogdenes og sorenskrivernes manntall
L0004: Hadeland og Valdres fogderi. Gudbrandsdal fogderi.
Manntall nr. 4 /1664 Oppland fylke
Hadeland og Valdres fogd.
Gudbrandsdal fogd.
Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallet for Gudbrandsdal fogderi mangler. Manntall Fogdenes manntall 1663-1666 Personopplysninger Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner