Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Stavanger Regnskap 3
Stavanger Dokumenter 18
Stavanger Generalekstrakt 25
Stavanger Anmerkninger 36
Stavanger Manntalls- og skatteprotokoll 39
Stavanger Angivelser nr. 4-50 86
Stavanger Angivelser nr. 173-293 120
Stjør- og Verdal fogderi Regnskap 129
Stjør- og Verdal fogderi Dokumenter 134
Stjør- og Verdal fogderi Anmerkninger 139
Stjør- og Verdal fogderi Dokumenter 150
Stjør- og Verdal fogderi Generalekstrakt 175
Source information
Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0045
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0045: Stavanger, Stjørdal og Verdal fogderi
Wealth tax 1789 no. 45 /1789 - Stavanger, Stjørdal og Verdal fogderi Accountancy and taxes 1789 Wealth tax State archives