Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Stavanger Regnskap 3
Stavanger Dokumenter 18
Stavanger Generalekstrakt 25
Stavanger Anmerkninger 36
Stavanger Manntalls- og skatteprotokoll 39
Stavanger Angivelser nr. 4-50 86
Stavanger Angivelser nr. 173-293 120
Stjør- og Verdal fogderi Regnskap 129
Stjør- og Verdal fogderi Dokumenter 134
Stjør- og Verdal fogderi Anmerkninger 139
Stjør- og Verdal fogderi Dokumenter 150
Stjør- og Verdal fogderi Generalekstrakt 175
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0045
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0045: Stavanger, Stjørdal og Verdal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 45 /1789 - Stavanger, Stjørdal og Verdal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver