Content
View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
Ekspedert mai 1704 2
Ekspedert juni 1704 45
Ekspedert juli 1704 110
Ekspedert august 1704 145
Ekspedert september 1704 227
Ekspedert oktober 1704 273
Ekspedert november 1704 352
Ekspedert november 1704 Sjøinnrullering fra landdistrikter Lit. A 397
Ekspedert november 1704 Sjøinnrullering fra landdistrikter Lit. B: Innrullerte fra Smålenenes amt av Frederikshald distrikt 405
Ekspedert november 1704 Sjøinnrullering fra landdistrikter Lit. B: Innrullerte fra Akershus amt av Frederikshald distrikt 412
Ekspedert november 1704 Sjøinnrullering fra landdistrikter Lit. C-E 422
Ekspedert november 1704 430
Ekspedert desember 1704 499
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0057
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fcc: Innlegg
Fcca: Norske innlegg L0057: Norske innlegg 1572-1799
Danish Chancellery, Norwegian Inserts no. 57 /01.05.1704 - 31.12.1704 - - Navy muster rolls Royal declarations and royal petitions Sailors State archives Danish-norwegian central services