Danske Kanselli 1572-1799, Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Norske innlegg, no. 57: May-December 1704, Astaref: RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0057

Source information

Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fcc/Fcca/L0057
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fcc: Innlegg
Fcca: Norske innlegg L0057: Norske innlegg 1572-1799
Danish Chancellery, Norwegian Inserts no. 57 /01.05.1704 - 31.12.1704 - - Navy muster rolls Royal declarations and royal petitions Sailors State archives Danish-norwegian central services

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.