Content
View options:

Riksarkivet


Skredsvig, Christian

Sakarkiv (mikrofilmet)
Arkivkatalog for privatarkiv 0353 Christian Skredsvig 1
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0353/E
Link to Arkivportalen
Skredsvig, Christian E: Sakarkiv (mikrofilmet)
-: Arkivkatalog for privatarkiv 0353 Christian Skredsvig
Other source no. - /1870 - 1961 - Arkivkatalog for privatarkiv 0353 Christian Skredsvig. Stykke 1-7 og 9 er mikrofilmet og skanna. Det fysiske arkivet befinner seg i Nasjonalbiblioteket. Letters and correspondence Artists Arts and culture Private archives Archives of persons