Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Skredsvig, Christian

Sakarkiv (mikrofilmet)
Arkivkatalog for privatarkiv 0353 Christian Skredsvig 1
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0353/E
Lenke til Arkivportalen
Skredsvig, Christian E: Sakarkiv (mikrofilmet)
-: Arkivkatalog for privatarkiv 0353 Christian Skredsvig
Annen kilde nr. - /1870 - 1961 - Arkivkatalog for privatarkiv 0353 Christian Skredsvig. Stykke 1-7 og 9 er mikrofilmet og skanna. Det fysiske arkivet befinner seg i Nasjonalbiblioteket. Brev og korrespondanse Kunstnere Kunst og kultur Privatarkiver Personarkiver