Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
View options:

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Møtereferater upaginert
NS-medlemmer i Vestre Toten upaginert
Medlemmer i Vestre Toten Bondesamband upaginert
Source information
Vestre Toten kommunearkiv
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Protokoll for granskningsnemnda
Other source no. -/1945 Oppland county
Vestre Toten muni.
Inneholder opplysninger om medlemmer i NS og Bondesambandet, hvilket er årsaken til at protokollen er sperret for bruk på Internett. - Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Second world war Municiple archives