Vestre Toten municipality archive: Investigation council's protocol 1945

Source information

Vestre Toten municipality archive
Link to Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Protokoll for granskningsnemnda
Other source no. -/1945 Oppland county
Vestre Toten muni.
Inneholder opplysninger om medlemmer i NS og Bondesambandet, hvilket er årsaken til at protokollen er sperret for bruk på Internett. - Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Second world war Municiple archives

References

Restricted The content may be restricted to other users if you share the links below, depending on their permissions.

User settings