Content
View options:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Nordhordland og Voss fogderi 3
Skjold skipreide 1816-09-13 12
Sartor skipreide 1816-09-11 23
Sartor skipreide 1816-10-02 32
Sartor skipreide 1820-12-01 33
Sartor skipreide 1820-04-04 34
Lindås tinglag 1816-09-07 39
Radøy tinglag 1816-09-06 49
Alenfit, Hosanger og Eikanger skipreider 1816-09-05 58
Herdla tinglag 1816-09-04 69
Mjelde tinglag 1816-09-13 79
Arna skipreide 1816-09-18 86
Vatsvern tinglag 1816-09-16 94
Vangen tinglag 1816-10-28 102
Diverse tinglag 1824-05-14 142
Source information
Norges Bank Norges Bank
Link to Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Silvertax 1816 no. 40 /1816 - 1824 Hordaland county
Nordhordland og Voss bailiwick
- Accountancy and taxes State archives Departmental institutions Bank authority 1816 Silver tax