Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Nordhordland og Voss fogderi 3
Skjold skipreide 1816-09-13 12
Sartor skipreide 1816-09-11 23
Sartor skipreide 1816-10-02 32
Sartor skipreide 1820-12-01 33
Sartor skipreide 1820-04-04 34
Lindås tinglag 1816-09-07 39
Radøy tinglag 1816-09-06 49
Alenfit, Hosanger og Eikanger skipreider 1816-09-05 58
Herdla tinglag 1816-09-04 69
Mjelde tinglag 1816-09-13 79
Arna skipreide 1816-09-18 86
Vatsvern tinglag 1816-09-16 94
Vangen tinglag 1816-10-28 102
Diverse tinglag 1824-05-14 142
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 40 /1816 - 1824 Hordaland fylke
Nordhordland og Voss fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816