Content
View options:

Table of contents


Permer upaginert
Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Første avsnitt Tittelblad upaginert
Første avsnitt Annonser upaginert
Første avsnitt Kongehuset og offentlige institusjoner 1
Annet avsnitt Tittelblad 33
Annet avsnitt Annonser 34
Annet avsnitt Personregister Å/Aa 41
Annet avsnitt Personregister A 57
Annet avsnitt Personregister B 141
Annet avsnitt Personregister C 266
Annet avsnitt Personregister D 293
Annet avsnitt Personregister E 326
Annet avsnitt Personregister F 385
Annet avsnitt Personregister G 440
Annet avsnitt Personregister H 505
Annet avsnitt Personregister I 675
Annet avsnitt Personregister J 690
Annet avsnitt Personregister K 782
Annet avsnitt Personregister L 868
Annet avsnitt Personregister M 959
Annet avsnitt Personregister N 1031
Annet avsnitt Personregister O 1108
Annet avsnitt Personregister P 1168
Annet avsnitt Personregister Q-R 1213
Annet avsnitt Personregister R 1214
Annet avsnitt Personregister S 1273
Annet avsnitt Personregister T 1436
Annet avsnitt Personregister U 1495
Annet avsnitt Personregister V/W 1503
Annet avsnitt Personregister X-Y 1560
Annet avsnitt Personregister Z 1561
Annet avsnitt Personregister Æ-Ø 1563
Annet avsnitt Personregister Ø 1564
Tredje avsnitt Tittelblad 1699
Tredje avsnitt Annonser 1700
Tredje avsnitt Gateregister Å/Aa 1701
Tredje avsnitt Gateregister A 1705
Tredje avsnitt Gateregister B 1722
Tredje avsnitt Gateregister C 1773
Tredje avsnitt Gateregister D 1796
Tredje avsnitt Gateregister E 1818
Tredje avsnitt Gateregister F 1843
Tredje avsnitt Gateregister G 1875
Tredje avsnitt Gateregister H 1907
Tredje avsnitt Gateregister I 1959
Tredje avsnitt Gateregister J 1968
Tredje avsnitt Gateregister K 1985
Tredje avsnitt Gateregister L 2030
Tredje avsnitt Gateregister M 2046
Tredje avsnitt Gateregister N 2091
Tredje avsnitt Gateregister O 2113
Tredje avsnitt Gateregister P 2134
Tredje avsnitt Gateregister R 2155
Tredje avsnitt Gateregister S 2177
Tredje avsnitt Gateregister T 2284
Tredje avsnitt Gateregister U 2341
Tredje avsnitt Gateregister V/W 2361
Tredje avsnitt Gateregister Y 2396
Tredje avsnitt Gateregister Z-Ø 2397
Tredje avsnitt Gateregister Ø 2398
Fjerde avsnitt Tittelblad 2403
Fjerde avsnitt Annonser 2404
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling A 2405
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling B 2435
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling C-D 2469
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling D 2470
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling E 2479
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling F 2497
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling G 2529
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling H 2540
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling I 2549
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling J 2570
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling K 2576
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling L 2610
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling M 2626
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling N 2661
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling O 2662
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling P 2665
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling R 2681
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling S 2699
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling T 2742
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling U 2771
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling V 2773
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling Y-Ø 2780
Tillegg og rettelser 2781
Bransjeregister 2782
Source information
PUBL/-
-: Kristiania/Oslo adressebok
Address books no. 1950 /1950 - 72. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Address books Personalia Books, publications, printed materials