Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Permer upaginert
Kart over Oslo upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Første avsnitt Tittelblad upaginert
Første avsnitt Annonser upaginert
Første avsnitt Kongehuset og offentlige institusjoner 1
Annet avsnitt Tittelblad 33
Annet avsnitt Annonser 34
Annet avsnitt Personregister Å/Aa 41
Annet avsnitt Personregister A 57
Annet avsnitt Personregister B 141
Annet avsnitt Personregister C 266
Annet avsnitt Personregister D 293
Annet avsnitt Personregister E 326
Annet avsnitt Personregister F 385
Annet avsnitt Personregister G 440
Annet avsnitt Personregister H 505
Annet avsnitt Personregister I 675
Annet avsnitt Personregister J 690
Annet avsnitt Personregister K 782
Annet avsnitt Personregister L 868
Annet avsnitt Personregister M 959
Annet avsnitt Personregister N 1031
Annet avsnitt Personregister O 1108
Annet avsnitt Personregister P 1168
Annet avsnitt Personregister Q-R 1213
Annet avsnitt Personregister R 1214
Annet avsnitt Personregister S 1273
Annet avsnitt Personregister T 1436
Annet avsnitt Personregister U 1495
Annet avsnitt Personregister V/W 1503
Annet avsnitt Personregister X-Y 1560
Annet avsnitt Personregister Z 1561
Annet avsnitt Personregister Æ-Ø 1563
Annet avsnitt Personregister Ø 1564
Tredje avsnitt Tittelblad 1699
Tredje avsnitt Annonser 1700
Tredje avsnitt Gateregister Å/Aa 1701
Tredje avsnitt Gateregister A 1705
Tredje avsnitt Gateregister B 1722
Tredje avsnitt Gateregister C 1773
Tredje avsnitt Gateregister D 1796
Tredje avsnitt Gateregister E 1818
Tredje avsnitt Gateregister F 1843
Tredje avsnitt Gateregister G 1875
Tredje avsnitt Gateregister H 1907
Tredje avsnitt Gateregister I 1959
Tredje avsnitt Gateregister J 1968
Tredje avsnitt Gateregister K 1985
Tredje avsnitt Gateregister L 2030
Tredje avsnitt Gateregister M 2046
Tredje avsnitt Gateregister N 2091
Tredje avsnitt Gateregister O 2113
Tredje avsnitt Gateregister P 2134
Tredje avsnitt Gateregister R 2155
Tredje avsnitt Gateregister S 2177
Tredje avsnitt Gateregister T 2284
Tredje avsnitt Gateregister U 2341
Tredje avsnitt Gateregister V/W 2361
Tredje avsnitt Gateregister Y 2396
Tredje avsnitt Gateregister Z-Ø 2397
Tredje avsnitt Gateregister Ø 2398
Fjerde avsnitt Tittelblad 2403
Fjerde avsnitt Annonser 2404
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling A 2405
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling B 2435
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling C-D 2469
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling D 2470
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling E 2479
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling F 2497
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling G 2529
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling H 2540
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling I 2549
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling J 2570
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling K 2576
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling L 2610
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling M 2626
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling N 2661
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling O 2662
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling P 2665
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling R 2681
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling S 2699
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling T 2742
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling U 2771
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling V 2773
Fjerde avsnitt Bransjeavdeling Y-Ø 2780
Tillegg og rettelser 2781
Bransjeregister 2782
Kildeinformasjon
PUBL/-
-: Kristiania/Oslo adressebok
Adressebøker nr. 1950 /1950 - 72. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner