Content
View options:

Table of contents


1941 1
1942 36-37
1943 280-281
1944 512-513
Source information
Riksarkivet AV/RA-S-1329/C/Cl/L0014
Link to Arkivportalen
RA-S-1329: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen
C: Journaler og registre
Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0014: Mottakelsesprotokoll
Other source no. 14 /23.09.1941 - 25.04.1944 - Mottagelsesprotokoll. Også mange jøder med til dels detaljerte personopplysninger. Personalia Prisoners The National Archive's Spring Releases 2010-2015 State archives German occupation organs Police and sheriffs Prisons and penitentiaries Holocaust The National Archive's Spring Release 2020