Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1941 1
1942 36-37
1943 280-281
1944 512-513
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-1329/C/Cl/L0014
Lenke til Arkivportalen
RA-S-1329: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen
C: Journaler og registre
Cl: Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0014: Mottakelsesprotokoll
Annen kilde nr. 14 /23.09.1941 - 25.04.1944 - Mottagelsesprotokoll. Også mange jøder med til dels detaljerte personopplysninger. Personopplysninger Fanger Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler Holocaust Arkivverkets vårslipp 2020