Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 2946 results.

View options:

Unknown depository


Unknown archive

No catalog info
1920 Oversikt over deltakere i Hullsyndikatet i 1920, samt oversikt over fangst og inntekter i forbindelse med syndikatet. First page

Haugesund public library


Knut Knutsen O.A.S.

No catalog info
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap First page
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap First page
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. First page
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 First page
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR First page
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. First page

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

IKA Hordaland


Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 First page Content

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0052 Skap 13, pakke 2 1809 - 1810 Bilag til sjøpassregnskaper Akershus stift First page Content
L0056 Skap 14, pakke 18B, litra AA-54 1590 - 1722 Bl.a. vedrørende Bergen by First page Content
L0077 Skap 15, pakke 90-115 1601 - 1716 Om bergverk, kriger mot Sverige, etc. First page Content
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 First page Content
L0128 Skap 16, pakke 77-81 1797 - 1804 First page Content
Tillegg til skapsaker
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 First page Content

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Landkommisjonen 1661
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 First page Content

Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0002/0001 2 kopibøker - Forberedelser og utrustning: Kopibok 10.8.1892-16.3.1893 1892 - 1893 First page Content
L0003/0001 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning: Utrustningen m.m. - korrespondanse 1892 - 1893 First page Content
L0004 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning 1892 - 1893 First page Content

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 --: Blücher senket ved Oscarsborg 1940 First page Content

Redningsselskapet (NSSR)

Skipsdagbøker mm
L0001 Dagbok 1902 - 1913 First page Content

Teknologibedriftenes Landsforening TBL

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
L0010/0002 Boks med 6 mappe: Finansieringsprobl.: Flytting av skip SBL 1941 - 1943 First page

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie I Fartøy
L0001/0001 Fartøy, A-Eig: Fartøy A-Bjøn First page Content
L0001/0002 Fartøy, A-Eig: Fartøy Bjør-Eig First page Content
L0002/0001 Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, Eik-F First page Content
L0002/0002 Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, G-Hill First page Content
L0003/0001 Fartøy, Hilm-Mar: Fartøy, Hilm-Kol First page Content
L0003/0002 Fartøy, Hilm-Mar: Fartøy, Kom-Mar First page Content
L0004/0001 Fartøy, Mas-R: Fartøy, Mas-Odd First page Content
L0004/0002 Fartøy, Mas-R: Fartøy, Odin-R First page Content
L0005/0001 Fartøy, S-Sven: Fartøy, S-Skji First page Content
L0005/0002 Fartøy, S-Sven: Fartøy, Skjo-Sven First page Content
L0006/0001 Fartøy, Sver-Å: Fartøy, Sver-T First page Content
L0006/0002 Fartøy, Sver-Å: Fartøy, U-Å First page Content
Skipsregisterkort, Serie II Fartøy
L0001 Fartøy, A-D First page Content
L0002 Fartøy, E-H First page Content
L0003 Fartøy, I-N First page Content
L0004 Fartøy, O-S First page Content
L0005 Fartøy, T-Å First page Content
Skipsregisterkort, Serie III Lektere
L0001 Lektere, A-Y First page Content
Skipsregisterkort, Serie IV Fartøy
L0001 Fartøy, A-Anv First page Content
L0002 Fartøy, Apa-Axe First page Content
L0003 Fartøy, B-Bev First page Content
L0004 Fartøy, Bia-Boy First page Content
L0005 Fartøy, Br-Byg First page Content