Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3082 results.

View options:

Haugesund public library


Hullsyndikatet

No catalog info
- 1920 Oversikt over deltakere i Hullsyndikatet i 1920, samt oversikt over fangst og inntekter i forbindelse med syndikatet. First page

Knut Knutsen O.A.S.

No catalog info
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap First page
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap First page
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. First page
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 First page
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR First page
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. First page

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Museene i Sør-Trøndelag


Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

No catalog info
- 1700 - 1930 "Trondhjems Seilskibsflaate" - et register som omfatter tidsperioden fra tidlig 1700-tall til tidlig 1900-tall. Registeret er basert på kilder i diverse arkiver fra Trondhjems handelshus, muligens også Statsarkivet i Trondheim, samt fotografier og avisutklipp. Det er utarbeidet av Petter Andreas Gaustad d.e. (1872-1962), trolig på 1930-tallet, og inngår i arkivet etter Trondhjems Sjøfartsmuseum (nå Sverresborg Trøndelag Folkemuseum). First page Content

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Tellefsen. Skipsarkiv

Skipsdokumentasjon
L0001/0001 Søderhamn, bark: Skipsjournal for Søderhamn 1885 - 1887 Arkivet omfatter arkivmateriale etter Fredrik Tellefsen, hans sønn Tellef Tellefsen og sønnesønn Tellef Austust Tellefsen. Arkivet omfatter skipsjournaler, skipsregnskap, skipsbilag samt korrespondanse knyttet til både skip og personer. First page Content

Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0002/0020 Flere fartøy (se mappenivå): Adolphi (skonnert) 1888 - 1891 First page Content
L0006 Adjutor (båttype ikke oppgitt) 1803 - 1806 First page Content
L0272 Pehr Ugland (bark) 1891 - 1929 Journalen er del av et arkiv som omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. First page Content

Bergen city archive


De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 First page

IKA Hordaland


Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 First page Content

Lyngedals dampskipsselskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styre og generalforsamlingsprotokoll
L0001 Styre og generalforsamlingsprotokoll for Lyngedals dampskipsselskap 1892 - 1898 First page
Korrespondanse, Brevkorrespodanse ordna etter emne
L0001/0001 Korrespondanse : Brev frå Bergens mekaniske værksted 1897 First page
L0001/0002 Korrespondanse : Aksjebrev 1892 First page
L0001/0003 Korrespondanse : Brev frå Laksevåg maskin og jernskibsbyggeri 1897 First page
L0001/0004 Korrespondanse : Usignert kontrakt mellom Lyngdal og Sotra/Barstad, og brev fra Barstad 1899 First page
L0001/0005 Korrespondanse : Lov for dampskibet Lyngdals Dampskibsselskap 1892 First page

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0024/0003 Forskjellige pakkesaker: Ruller over mannskap på orlogsskip 1666 - 1667 First page
L0024/0005 Forskjellige pakkesaker: Skipslister 1667 First page Content

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0052 Skap 13, pakke 2 1809 - 1810 Bilag til sjøpassregnskaper Akershus stift First page Content
L0056 Skap 14, pakke 18B, litra AA-54 1590 - 1722 Bl.a. vedrørende Bergen by First page Content
L0077 Skap 15, pakke 90-115 1601 - 1716 Om bergverk, kriger mot Sverige, etc. First page Content
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 First page Content
L0128 Skap 16, pakke 77-81 1797 - 1804 First page Content
Tillegg til skapsaker
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 First page Content

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Landkommisjonen 1661
L0022/0006 Agder lagdømme:: Fortegnelser over skuter og skippere 1661 First page Content

Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0002/0001 2 kopibøker - Forberedelser og utrustning: Kopibok 10.8.1892-16.3.1893 1892 - 1893 First page Content
L0003/0001 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning: Utrustningen m.m. - korrespondanse 1892 - 1893 First page Content
L0004 Innk. brev og telegrammer vedr. proviant og utrustning 1892 - 1893 First page Content

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 --: Blücher senket ved Oscarsborg 1940 First page Content

Redningsselskapet (NSSR)

Skipsdagbøker mm
L0001 Dagbok 1902 - 1913 First page Content

Teknologibedriftenes Landsforening TBL

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
L0010/0002 Boks med 6 mappe: Finansieringsprobl.: Flytting av skip SBL 1941 - 1943 First page

Fredrikstad mekaniske verksted

Eiendomsforvaltning
L0001 Bygninger, Finansiering, Takst, Nyanlegg 1935 - 1954 First page Content
L0002 FMV - Moss - Rosenberg verft, Overtagelsesdokumenter 1980 - 1981 First page
Egenproduserte tidsskrifter og brosjyrer
L0001 Brosjyrer og trykksaker 1932 - 1984 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Forsvarsdepartementet, 1. avdeling FDM 1

No catalog info
D/Db/L0739 1940 (6197) Vedkommende fartøyer - U Akkumulatorfabrikken First page

Forsvaret, Sjøforsvarets overkommando

No catalog info
D/Dc/L0306 1940 - 1945 Tap av fartøyer First page Content

Tyske arkiver, Nord-Reederei

Sakarkiv, Arkivet
L0069/0003 --: Nr. 104 Nord, 105 Nord, 106 Nord 1943 - 1945 Det er kun mappen om nr. 106 Nord som er skanna. First page

Forsvaret, Sjøforsvarets fartøyer

MTB nr. 626
L0001 Loggbok 1942 - 1943 First page
L0002 Loggbok 1943 First page
L0003 Loggbok 1943 First page