Skipsjournal for Søderhamn, Astaref: AAKS/PA-1572/E01/L0001/0001

Source information

Aust-Agder kulturhistoriske senter AAKS/PA-1572/E01/L0001/0001
Link to Arkivportalen
Tellefsen. Skipsarkiv E01: Skipsdokumentasjon
L0001: Søderhamn, bark
0001: Skipsjournal for Søderhamn Journal 1885 - 1887 - Forretningsarkiv. Arkivet omfatter materiale fra familien Tellefsen fra Hofstøl på Tromøy. Blant annet finnes det arkivmateriale etter Fredrik Tellefsen, hans sønn Tellef Tellefsen og sønnesønn Tellef Austust Tellefsen. Arkivet omfatter skipsjournaler, skipsregnskap, skipsbilag samt korrespondanse knyttet til både skip og personer. Arkivet inneholder også arkivmateriale etter Gunder Anton Gundersen , Augusta Tellefsen, Jens Jakob Jensen og Nikolai Zachariassen. Sailors Ships and boats Port authority

References


User settings


You have to be logged in to send feedback.