Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 5834 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Tellefsen. Skipsarkiv

Skipsdokumentasjon
L0001/0001 Søderhamn, bark: Skipsjournal for Søderhamn 1885 - 1887 Arkivet omfatter arkivmateriale etter Fredrik Tellefsen, hans sønn Tellef Tellefsen og sønnesønn Tellef Austust Tellefsen. Arkivet omfatter skipsjournaler, skipsregnskap, skipsbilag samt korrespondanse knyttet til både skip og personer. First page Content

Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0002/0020 Flere fartøy (se mappenivå): Adolphi (skonnert) 1888 - 1891 First page Content
L0006 Adjutor (båttype ikke oppgitt) 1803 - 1806 First page Content
L0015/0001 Alert (brigg): Skipsjournal 1856 - 1859 First page Content
L0015/0002 Alert (brigg): Skipsjournal 1868 - 1874 First page Content
L0041/0013 Flere fartøy (se mappenivå): Aukathor (bark) 1840 - 1871 First page Content
L0042/0002 Flere fartøy (se mappenivå): Avanti (ex. Antonin) (fregatt) 1904 - 1906 First page Content
L0047 Arica (båttype ikke oppgitt) 1895 - 1897 First page Content
L0062/0001 Flere fartøy (se mappenivå): Brødrene (brigg) 1849 - 1858 First page Content
L0076/0002 Flere fartøy (se mappenivå): Columba (båttype ikke oppgitt) 1870 - 1872 First page Content
L0085/0002 Flere fartøy (se mappenivå): Coureer (brigg) 1847 - 1862 First page Content
L0094 Daphne II (bark) 1868 First page Content
L0096/0003 Flere fartøy (se mappenivå): De tvende Brødre (skip) 1778 - 1815 First page Content
L0099 Diadem (brigg) 1856 - 1860 First page Content
L0102/0001 Flere fartøy (se mappenivå): Dragen (brigg) 1845 - 1850 First page Content
L0104 Dunaborg (skonnert) 1886 - 1892 First page Content
L0127 Fides (brigg) 1896 - 1897 First page Content
L0134/0001 Fortuna (brigg): Skipsjournal 1848-1856 1848 - 1856 First page Content
L0134/0002 Fortuna (brigg): Skipsjournal 1872-1875 1872 - 1875 First page Content
L0134/0003 Fortuna (brigg): Skipsjournal 1875-1880 1875 - 1880 First page Content
L0143 Fritjof (bark) 1849 First page Content
L0145/0001 Galeas Godø (galeas): Godø skipsjournal 1887-1889 1887 - 1889 First page Content
L0145/0002 Galeas Godø (galeas): Godø skipsjournal 1893-1895 1893 - 1895 First page Content
L0146 Gimle (bark) 1847 - 1889 First page Content
L0157/0021 Flere fartøy (se mappenivå): Hero (brigg) 1847 - 1868 First page Content
L0172 Holmenkollen (bark) 1900 - 1906 First page Content
L0181/0001 Flere fartøy (se mappenivå): Infantigable (brigg) 1848 - 1870 First page Content
L0184/0012 Flere fartøy (se mappenivå): Jeba (skip) 1885 - 1886 First page Content
L0186/0001 Jotun (bark): skipsjournal Jotun 1877-1879 1877 - 1879 First page Content
L0186/0002 Jotun (bark): skipsjournal Jotun 1880-1882 1880 - 1882 First page Content
L0186/0003 Jotun (bark): Skipsjournal Jotun 1882-1884 1882 - 1884 First page Content

Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlings Protocol for Understøttelses Cassen for uheldige Søemænd: Øster Riisøer og Toldistrict 1832 - 1890 First page Content

C & P Pedersens Rederi

Diverse protokoller og journaler, Skipsjournaler
L0001 Skibsjournal for Skonnerten Ørnen 1859 - 1862 First page Content
L0002 Skibsjournal for Skonnerten Ørnen 1862 - 1865 First page Content
L0003 Skibsjournal for Skonnerten Ørnen 1865 - 1869 First page Content

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


Skiensfjordens avdeling 14 av Norsk sjømannsforbunds arkiv

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1919 - 1935 First page

Bergen city archive


De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 First page

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0024/0003 Forskjellige pakkesaker: Ruller over mannskap på orlogsskip 1666 - 1667 First page
L0024/0005 Forskjellige pakkesaker: Skipslister 1667 First page Content
L0054/0003 Forskjellige pakkesaker: Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik 1712 - 1715 First page Content

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0057 Norske innlegg 1572-1799 1704 First page Content

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, Gasjebøker for utskrevne innrullerte
L0001 Akershus stift, bind 1 1789 First page
L0002 Akershus stift, bind 2 1789 First page
L0003 Akershus stift, bind 3 1789 First page
L0004 Akershus stift, bind 4 1789 First page
L0005 Akershus distrikt, bind 1 1813 First page