Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 5797 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Tellefsen. Skipsarkiv

Skipsdokumentasjon
L0001/0001 Søderhamn, bark: Skipsjournal for Søderhamn 1885 - 1887 Arkivet omfatter arkivmateriale etter Fredrik Tellefsen, hans sønn Tellef Tellefsen og sønnesønn Tellef Austust Tellefsen. Arkivet omfatter skipsjournaler, skipsregnskap, skipsbilag samt korrespondanse knyttet til både skip og personer. First page Content

Bergen city archive


De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 First page

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0024/0003 Forskjellige pakkesaker: Ruller over mannskap på orlogsskip 1666 - 1667 First page
L0024/0005 Forskjellige pakkesaker: Skipslister 1667 First page Content
L0054/0003 Forskjellige pakkesaker: Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik 1712 - 1715 First page Content

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0057 Norske innlegg 1572-1799 1704 First page Content

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, Gasjebøker for utskrevne innrullerte
L0001 Akershus stift, bind 1 1789 First page
L0002 Akershus stift, bind 2 1789 First page
L0003 Akershus stift, bind 3 1789 First page
L0004 Akershus stift, bind 4 1789 First page
L0005 Akershus distrikt, bind 1 1813 First page
L0006 Akershus distrikt, bind 2 1813 First page
L0007 Akershus distrikt, bind 3 1813 First page
L0008 Kristiansand stift, bind 1 1789 Sjølegder på Agder First page
L0009 Bergen stift, bind 2 1789 First page
L0010 Bergen stift, bind 3 1789 First page
L0011 Kristiansand stift, bind 4 1789 Sjølegder på Agder First page
L0012 Kristiansand stift, bind 5 1789 Sjølegder i Rogaland First page
L0013 Kristiansand stift, bind 6 1789 Sjølegder på Agder og i Rogaland First page
L0014 Kristiansand distrikt, bind 1 1790 First page
L0015 Kristiansand distrikt, bind 2 1790 First page
L0016 Kristiansand distrikt, bind 1 1791 First page
L0017 Kristiansand distrikt, bind 1 1794 First page
L0018 Kristiansand distrikt, bind 2 1794 First page
L0019 Kristiansand distrikt, bind 3 1794 First page
L0020 Kristiansand distrikt, bind 4a 1794 First page
L0021 Kristiansand distrikt, bind 4b 1794 First page
L0022 Kristiansand distrikt, bind 1 1795 First page
L0023 Kristiansand distrikt, bind 2 1795 First page
L0024 Kristiansand distrikt, bind 3 1795 First page
L0025 Kristiansand distrikt, bind 4 1795 First page
L0026 Kristiansand distrikt, bind 1 1796 First page
L0027 Kristiansand distrikt, bind 2 1796 First page
L0028 Kristiansand distrikt, bind 3 1796 First page
L0029 Kristiansand distrikt, bind 1 1797 First page
L0030 Kristiansand distrikt, bind 2 1797 First page
L0031 Kristiansand distrikt, bind 1 1798 First page
L0032 Kristiansand distrikt, bind 1 1799 First page
L0033 Kristiansand distrikt, bind 2 1799 First page
L0034 Kristiansand distrikt, bind 3 1799 First page
L0035 Kristiansand distrikt, bind 4 1799 First page
L0036 Kristiansand distrikt, bind 1 1800 First page
L0037 Kristiansand distrikt, bind 2 1800 First page
L0038 Kristiansand distrikt, bind 3 1800 First page
L0039 Kristiansand distrikt, bind 4 1800 First page
L0040 Kristiansand distrikt, bind 5 1800 First page