Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 5759 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Tellefsen. Skipsarkiv

Skipsdokumentasjon
L0001/0001 Søderhamn, bark: Skipsjournal for Søderhamn 1885 - 1887 First page Content

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0024/0003 Forskjellige pakkesaker: Ruller over mannskap på orlogsskip 1666 - 1667 First page
L0024/0005 Forskjellige pakkesaker: Skipslister 1667 First page Content
L0054/0003 Forskjellige pakkesaker: Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik 1712 - 1715 First page Content

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0057 Norske innlegg 1572-1799 1704 First page Content

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, ruller
L0001 Akershus stift, bind 1 1789 First page
L0002 Akershus stift, bind 2 1789 First page
L0003 Akershus stift, bind 3 1789 First page
L0004 Akershus stift, bind 4 1789 First page
L0005 Akershus distrikt, bind 1 1813 First page
L0006 Akershus distrikt, bind 2 1813 First page
L0007 Akershus distrikt, bind 3 1813 First page
L0008 Kristiansand stift, bind 1 1789 Sjølegder på Agder First page
L0009 Kristiansand stift, bind 2 1789 Feilkatalogisert som Kristiansand stift, 1789, bind 2; skal være Bergen stift, 1789, bind 2. First page
L0010 Kristiansand stift, bind 3 1789 Feilkatalogisert som Kristiansand stift, 1789, bind 3; skal være Bergen stift, 1789, bind 3. First page
L0011 Kristiansand stift, bind 4 1789 Sjølegder på Agder First page
L0012 Kristiansand stift, bind 5 1789 Sjølegder i Rogaland First page
L0013 Kristiansand stift, bind 6 1789 Sjølegder på Agder og i Rogaland First page
L0014 Kristiansand distrikt, bind 1 1790 First page
L0015 Kristiansand distrikt, bind 2 1790 First page
L0016 Kristiansand distrikt, bind 1 1791 First page
L0017 Kristiansand distrikt, bind 1 1794 First page
L0018 Kristiansand distrikt, bind 2 1794 First page
L0019 Kristiansand distrikt, bind 3 1794 First page
L0020 Kristiansand distrikt, bind 4a 1794 First page
L0021 Kristiansand distrikt, bind 4b 1794 First page
L0022 Kristiansand distrikt, bind 1 1795 First page
L0023 Kristiansand distrikt, bind 2 1795 First page
L0024 Kristiansand distrikt, bind 3 1795 First page
L0025 Kristiansand distrikt, bind 4 1795 First page
L0026 Kristiansand distrikt, bind 1 1796 First page
L0027 Kristiansand distrikt, bind 2 1796 First page
L0028 Kristiansand distrikt, bind 3 1796 First page
L0029 Kristiansand distrikt, bind 1 1797 First page
L0030 Kristiansand distrikt, bind 2 1797 First page
L0031 Kristiansand distrikt, bind 1 1798 First page
L0032 Kristiansand distrikt, bind 1 1799 First page
L0033 Kristiansand distrikt, bind 2 1799 First page
L0034 Kristiansand distrikt, bind 3 1799 First page
L0035 Kristiansand distrikt, bind 4 1799 First page
L0036 Kristiansand distrikt, bind 1 1800 First page
L0037 Kristiansand distrikt, bind 2 1800 First page
L0038 Kristiansand distrikt, bind 3 1800 First page
L0039 Kristiansand distrikt, bind 4 1800 First page
L0040 Kristiansand distrikt, bind 5 1800 First page
L0041 Kristiansand distrikt, bind 6 1800 First page