Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 6034 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

No catalog info
- Until 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) First page
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll First page Content
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll First page Content
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll First page Content
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker First page Content
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll First page Content

IKA Hordaland


Ulvik branntrygdelag

Branntrygd, Branntrygd
L0001 Protokoll over branntrygd 1868 - 1918 First page
L0002 Protokoll over branntrygd 1870 - 1884 First page
Regnskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsprotokoll 1868 - 1891 First page

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1856 - 1867 First page Content
L0002 Branntakstprotokoll 1860 - 1868 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll 1863 - 1868 First page Content
L0005 Branntakstprotokoll 1868 - 1877 First page Content
L0006 Branntakstprotokoll 1877 - 1891 First page Content
L0007 Branntakstprotokoll 1877 - 1893 First page Content
L0008 Branntakstprotokoll 1893 - 1899 First page Content
L0009 Branntakstprotokoll 1894 - 1908 First page Content
L0010 Branntakstprotokoll 1899 - 1903 First page Content
L0011 Branntakstprotokoll 1902 - 1905 First page Content
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 First page Content
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 First page Content
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 First page Content
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 First page Content
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 First page Content
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 First page Content
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 First page Content
L0019 Branntakstprotokoll 1918 - 1919 First page Content
L0020 Branntakstprotokoll 1919 - 1923 First page Content
L0021 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 First page Content
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1949 First page Content
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1929 First page Content
L0024 Branntakstprotokoll 1929 - 1932 First page Content
L0025 Branntakstprotokoll 1931 - 1935 First page Content
L0026 Branntakstprotokoll 1935 - 1939 First page Content
L0027 Branntakstprotokoll 1939 - 1941 First page Content
L0028 Branntakstprotokoll 1941 - 1942 First page Content
L0029 Branntakstprotokoll 1942 - 1943 First page Content
L0030 Branntakstprotokoll 1943 - 1944 First page Content
L0031 Branntakstprotokoll 1944 - 1946 First page Content
L0032 Branntakstprotokoll 1946 - 1948 First page Content
L0033 Branntakstprotokoll 1948 First page Content
Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Ullern
L0001 Branntakstprotokoll 1921 - 1945 First page Content
L0002 Branntakstprotokoll 1922 - 1929 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll 1929 - 1931 First page Content
L0004 Branntakstprotokoll 1931 - 1937 First page Content
L0005 Branntakstprotokoll 1936 - 1938 First page Content
L0006 Branntakstprotokoll 1938 - 1942 First page Content
L0007 Branntakstprotokoll 1941 - 1942 First page Content
L0008 Branntakstprotokoll 1942 - 1943 First page Content
L0009 Branntakstprotokoll 1943 - 1945 First page Content