Content
View options:

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1893-1899 1a
Tillegg upaginert
Source information
Oslo city archive Oslo city archive OBA/A-10133/F/Fa/L0008
Link to Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0008: Branntakstprotokoll
Fire assessment documents no. VA8 /1893 - 1899 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances Municiple archives Houses and buildings