Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3262 results.

View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0074 Skap 15, pakke 79 1611 - 1701 Vedrørende Trondheim First page Content

Justisdepartementet, 3. politikontor P3

Journaler, Journaler og registre til statsborgersaker
L0001 Journal over statsborgersaker 1891 - 1946 First page Content
L0002 Journalregister over statsborgersaker 1940 - 1946 First page Content

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0002 Fangeregister A-F 1941 - 1945 First page Content
L0003 Fangeregister G-K 1941 - 1945 First page Content
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 First page Content
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 First page Content
JOURNALER OG REGISTRE, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 1943 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0003 Løslatelser 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0005 Løslatelser 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0006 Løslatelsesboks - varetektsfanger 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 1942 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0009 Protokoll for sikringsfanger 1941 - 1944 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 1942 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0011 Sikringsfanger 1942 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0012 Sikringsfanger A 1942 - 1944 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 1942 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0014 Mottagelsesprotokoll 1941 - 1944 First page Content
L0015 Mottagelsesprotokoll 1944 - 1945 First page Content
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 1943 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0019 Vaktprtotokoll 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0020 Brevjournal 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
JOURNALSAKER, Statspolitisaker ordnet etter journalnr., SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 First page Content
L0099/0001 SPA-a journalsaker jnr. 1601-1769: Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. 1944 First page Content
Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0003 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 1-120 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 1-3, 13, 22, 32, 34, 38, 45, 48, 52, 65, 82, 84-85, 87, 96-99, 107-108 og 119 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0004 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 121-239 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 124, 133, 135-137, 157-159, 177-178, 189, 194, 199, 202, 206, 211-216, 224, 226, 228-229 og 232 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0005 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 240-371 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 241, 243-244, 246, 248-251, 253, 257, 260, 277, 292, 294-295, 300, 308, 332, 343, 349-350, 354, 357 og 367-368 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0006 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372-611 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 377, 379, 384, 399, 401, 408-410, 413, 415, 422-423, 426, 431, 435, 447, 449, 451-452, 454, 457, 461, 466, 471, 479, 484, 490, 492, 494, 499-500, 505-506, 511, 514, 519-520, 524-599 og 604-610 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0007 Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610 1942 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0008 Jødiske flyktninger utenbys A-Å/Jødinner 1942 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0009 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Alexander-Gutman 1942 First page Content
L0010 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Hansen-Pintzow 1942 First page Content
L0011 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Oslo 610-806 (Plavnik-Zwillinger). 2: Aker 1-113 (Adler-Lewin). 1942 First page Content
L0012 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Aker 114- 207 (Levinson-Wozak) og 656 (Salomon). 2: Arendal-Hordaland. 3: Horten-Romerike. 1942 First page Content
L0013 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Sandefjord-Trondheim. 2: Tønsberg- Ålesund. 3: Skriv vedr. jøder A-H. 1942 - 1943 First page Content
L0014 Skriv vedr. jøder I-Ø. Oppgaver over internerte jøders formuer m.v. 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0015 Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.) 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0016 Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.) 1942 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Justisdepartementet, Politikontoret P

Diverse, Saker ordnet systematisk etter emne
L0296 Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457 1940 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0297 Sjøforklaringer, journalnr. 6572/1940 - 482/1945 1940 - 1945 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Statsarkivet i Bergen


Dokumentsamling - Statsarkivet i Bergen

Vanlig format
L0008/0008 Dokumenter: 120 Lensmann i Jølster Jenns Nilssen Nærrebøes opptegnelser 1677 - 1704 First page