Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 2860 results.

View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0074 Skap 15, pakke 79 1611 - 1701 Vedrørende Trondheim First page Content

Justisdepartementet, 3. politikontor P3

Journaler, Journaler og registre til statsborgersaker
L0001 Journal over statsborgersaker 1891 - 1946 First page Content
L0002 Journalregister over statsborgersaker 1940 - 1946 First page Content

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0002 Fangeregister A-F 1941 - 1945 First page Content
L0003 Fangeregister G-K 1941 - 1945 First page Content
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 First page Content
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 First page Content
JOURNALER OG REGISTRE, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0014 Mottagelsesprotokoll 1941 - 1944 First page Content
L0015 Mottagelsesprotokoll 1944 - 1945 First page Content
JOURNALSAKER, Statspolitisaker ordnet etter journalnr., SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 First page Content
L0099/0001 SPA-a journalsaker jnr. 1601-1769: Sak A.1669/1943 Forsøk på sabotasje i Grensen 17, Oslo den 3.6.1944 og sabotasje samme sted 8.6.1944. 1944 First page Content
Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0003 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 1-120 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 1-3, 13, 22, 32, 34, 38, 45, 48, 52, 65, 82, 84-85, 87, 96-99, 107-108 og 119 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0004 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 121-239 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 124, 133, 135-137, 157-159, 177-178, 189, 194, 199, 202, 206, 211-216, 224, 226, 228-229 og 232 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0005 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 240-371 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 241, 243-244, 246, 248-251, 253, 257, 260, 277, 292, 294-295, 300, 308, 332, 343, 349-350, 354, 357 og 367-368 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0006 Arrestasjoner av jøder, jøder i Oslo 372-611 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 377, 379, 384, 399, 401, 408-410, 413, 415, 422-423, 426, 431, 435, 447, 449, 451-452, 454, 457, 461, 466, 471, 479, 484, 490, 492, 494, 499-500, 505-506, 511, 514, 519-520, 524-599 og 604-610 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0007 Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610 1942 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0008 Jødiske flyjktninger utenbys A-Å/Jødinner 1942 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0009 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Alexander-Gutman 1942 First page Content
L0010 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Hansen-Pintzow 1942 First page Content
L0011 Spørreskjema for jøder i Norge, Oslo Plavnik-Zwillinger, og Aker Adler-Lewin 1942 First page Content
L0012 Spørreskjema for jøder i Norge, Aker Levinson-Wozak, og Arendal-Romerike 1942 First page Content
L0013 Spørreskjema for jøder i Norge, Sandefjord-Ålesund 1942 - 1943 First page Content
L0014 Skriv vedr. jøder I-Ø. Oppgaver over internerte jøders formuer m.v. 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0015 Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.) 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0016 Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.) 1942 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Justisdepartementet, Politikontoret P

DIVERSE, Saker ordnet systematisk etter emne
L0296 Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457/1940 1940 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0297 Sjøforklaringer, journalnr. 6572/1940 - 482/1945 1940 - 1945 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askvoll

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall First page Content
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1875 - 1942 First page Content
L0002 Branntakstprotokoll 1942 - 1952 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1956 First page Content
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst og liste over branntakstmenn 1895 - 1932 First page Content
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1940 - 1949 First page Content
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 First page Content

Lensmannen i Aurland

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall First page
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 First page Content
L0002 Branntakstprotokoll 1873 - 1917 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll 1917 - 1944 First page Content
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1911 First page Content
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1909 - 1916 First page Content
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1916 - 1922 First page Content
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1933 First page Content

Lensmannen i Balestrand

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1866 - 1921 First page Content
L0002 Branntakstprotokoll 1920 - 1955 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1920 - 1955 First page Content

Lensmannen i Borgund

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1866 - 1928 First page Content
L0002 Branntakstprotokoll 1929 - 1933 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1903 - 1937 First page Content